Κωνσταντίνα Μητροπούλου

Αντιπρόεδρος Σχολείου Ελιάς & Ελαιολάδου