Παπανικολάου Αριστείδης

Ονομάζομαι   Παπανικολάου Αριστείδης του Σπήλιου.

Γεννήθηκα στη Λάμπαινα του Νομού Μεσσηνίας και φοίτησα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το 1990 διορίσθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας στο τμήμα φυτικής παραγωγής με αντικείμενο τα Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα και τον φυτοϋγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων.

Έχω διδάξει σαν ειδικός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και έχω λάβει μέρος σαν εκπαιδευτής σε πολλά σεμινάρια που έχει διοργανώσει ο οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η ΝΕΛΕ Μεσσηνίας

Συνιδρυτής Σχολείου Ελιάς & Ελαιολάδου